Made with MAGIX
Ochrona danych osobowych
Ochrona Danych osobowych 25 maja 2018 roku wchodzi w życie nowe Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO).RODO zapewnia osobom fizycznym w Unii Europejskiej większą kontrolę nad sposobem wykorzystywania ich danych i nakłada okreslone wymogi na przedsiębiorstwa- takie jak Ferienwelt Polska- w celu ich przestrzegania. W Ferienwelt Polska popieramy wszystkie działania, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych i podnoszenie świadomości w tym zakresie. Ferienwelt Polska, działając na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: „Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych”), umozliwia Państwu wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu zawarcia i realizacji umowy o współpracy oraz sprzedaży usług oferowanych przez Ferienwelt Polska bezposrednio, jak i przez stronę internetwą , a także w celach marketingowych.Ferienwelt Polska - na podstawie art. 13 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, informuje, że: 1.Administratorem Państwa danych osobowych jest Polen Reisedienst-Ferienwelt Polska z z siedzibą w Poznaniu przy ul. Głogowskiej 31/33, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000093446, NIP: 972-09-51-596. 2. Ferienwelt Polska przetwarza i będzie przetwarzała Państwa dane osobowe do realizacji umowy lub umów rezerwacji podróży lub innych usług turystycznych, a także usługi posrednictwa sprzedaży ubezpieczen turystycznych, oraz do celów archiwalnych dotyczących informacji o Klientach obsłużonych przez Ferienwelt Polska (w tym przechowywania referencji od Klientów), a także dla ewentualnej windykacji i dochodzenia roszczeń przed Sądem. 3. Ferienwelt Polska przetwarza i będzie przetwarzać Państwa dane osobowe przez czas wykonania umowy czy realizacji usługi, a także przez czas, w którym Ferienwelt Polska jest obowiązana do przechowywania dokumentów sprzedaży (tj. do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, przy czym zobowiązanie podatkowe przedawnia się w terminie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku (art. 86 § 1 w zw. z art. 70 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.). Po upływie wskazanych okresów czasu Państwa dane zostaną przez Ferienwelt Polska zanonimizowane i będą przechowywane (przetwarzane) wyłącznie do celów statystycznych i historycznych. 4. Posiadane przez Ferienwelt Polska dane pochodzą od osób, których one dotyczą (tj. bezpośrednio od Państwa lub przez Państwa upoważnionych osób. 5. Kategoriami odbiorców, którym Państwa dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione przez Ferienwelt Polska są: pracownicy, współpracownicy Ferienwelt Polska , biuro rachunkowe, kancelarie prawne, niemieccy organizatorzy . Wszystkie te osoby zostały przeszkolone przez Ferienwelt Polska w zakresie należytego przetwarzania danych osobowych i zobowiązały się do ich przetwarzania w sposób gwarantujący najwyższy poziom bezpieczeństwa tych danych. 6. Ferienwelt Polska nie przekazuje i nie będzie przekazywał Państwa danych do odbiorców w państwach trzecich, chyba że wymaga tego realizacja zawartej umowy rezerwacyji podróży. 7. Ferienwelt Polska przetwarza lub będzie przetwarzać Państwa dane osobowe za pomocą systemów komputerowych i oprogramowania zapewniającego bezpieczeństwo przetwarzania tych danych osobowych na najwyższym poziomie (takie jak m.in. szyfrowanie i anonimizacja przesyłanych informacji, cykliczne zmiany haseł dostępu do systemów). Ferienwelt Polska przetwarza Państwa dane osobowe poza systemem informatycznym przy użyciu środków technicznych i organizacyjnych zapewniających najwyższy poziom bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych. 8. Ferienwelt Polska informuje, że posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody
Ochrona danych osobowych
Ochrona Danych osobowych 25 maja 2018 roku wchodzi w życie nowe Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO).RODO zapewnia osobom fizycznym w Unii Europejskiej większą kontrolę nad sposobem wykorzystywania ich danych i nakłada okreslone wymogi na przedsiębiorstwa- takie jak Ferienwelt Polska- w celu ich przestrzegania. W Ferienwelt Polska popieramy wszystkie działania, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych i podnoszenie świadomości w tym zakresie. Ferienwelt Polska, działając na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: „Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych”), umozliwia Państwu wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu zawarcia i realizacji umowy o współpracy oraz sprzedaży usług oferowanych przez Ferienwelt Polska bezposrednio, jak i przez stronę internetwą , a także w celach marketingowych.Ferienwelt Polska - na podstawie art. 13 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, informuje, że: 1.Administratorem Państwa danych osobowych jest Polen Reisedienst-Ferienwelt Polska z z siedzibą w Poznaniu przy ul. Głogowskiej 31/33, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000093446, NIP: 972-09-51-596. 2. Ferienwelt Polska przetwarza i będzie przetwarzała Państwa dane osobowe do realizacji umowy lub umów rezerwacji podróży lub innych usług turystycznych, a także usługi posrednictwa sprzedaży ubezpieczen turystycznych, oraz do celów archiwalnych dotyczących informacji o Klientach obsłużonych przez Ferienwelt Polska (w tym przechowywania referencji od Klientów), a także dla ewentualnej windykacji i dochodzenia roszczeń przed Sądem. 3. Ferienwelt Polska przetwarza i będzie przetwarzać Państwa dane osobowe przez czas wykonania umowy czy realizacji usługi, a także przez czas, w którym Ferienwelt Polska jest obowiązana do przechowywania dokumentów sprzedaży (tj. do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, przy czym zobowiązanie podatkowe przedawnia się w terminie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku (art. 86 § 1 w zw. z art. 70 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.). Po upływie wskazanych okresów czasu Państwa dane zostaną przez Ferienwelt Polska zanonimizowane i będą przechowywane (przetwarzane) wyłącznie do celów statystycznych i historycznych. 4. Posiadane przez Ferienwelt Polska dane pochodzą od osób, których one dotyczą (tj. bezpośrednio od Państwa lub przez Państwa upoważnionych osób. 5. Kategoriami odbiorców, którym Państwa dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione przez Ferienwelt Polska są: pracownicy, współpracownicy Ferienwelt Polska , biuro rachunkowe, kancelarie prawne, niemieccy organizatorzy . Wszystkie te osoby zostały przeszkolone przez Ferienwelt Polska w zakresie należytego przetwarzania danych osobowych i zobowiązały się do ich przetwarzania w sposób gwarantujący najwyższy poziom bezpieczeństwa tych danych. 6. Ferienwelt Polska nie przekazuje i nie będzie przekazywał Państwa danych do odbiorców w państwach trzecich, chyba że wymaga tego realizacja zawartej umowy rezerwacyji podróży. 7. Ferienwelt Polska przetwarza lub będzie przetwarzać Państwa dane osobowe za pomocą systemów komputerowych i oprogramowania zapewniającego bezpieczeństwo przetwarzania tych danych osobowych na najwyższym poziomie (takie jak m.in. szyfrowanie i anonimizacja przesyłanych informacji, cykliczne zmiany haseł dostępu do systemów). Ferienwelt Polska przetwarza Państwa dane osobowe poza systemem informatycznym przy użyciu środków technicznych i organizacyjnych zapewniających najwyższy poziom bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych. 8. Ferienwelt Polska informuje, że posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody